ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ค้นหาตามระยะเวลา

-

ค้นหาตามคำค้น

  • Page 1 of 7

30 เม.ย. 2561จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ด้วยสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (สมาคมฯ) ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านพลเอก มงคล อัมพรพิศิษฐ์ เป็นประธานจัดการแข่งขัน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมฯ ต่อไป

ทั้งนี้ หากสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน กรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล