NEWS & EVENT

News

Search by Period

-

Search by Keyword

  • Page 1 of 6

7 October 2020สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ กฟผ.จัดสัมมนา "ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563" ปีที่ 8 เสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้าน

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “ ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน  เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศไทย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ  นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  ‘BGRIM’  และ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563”  โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานจาก กฟผ.พร้อมผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer:IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer:SPP) มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

นางปรียนาถ กล่าวว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 8 แล้ว มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 230 คน ซึ่งมีทั้งผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกลุ่มบริษัทมากกว่า 40 บริษัท จากสมาชิกรวม 45 บริษัท ทั้ง ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP, SPP และ SPP Renewable เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศ

“หลายปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านพลังงานของประเทศไทยในหลายเวที เรามุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในด้านพลังงานของประเทศอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคม โดยในปีนี้ คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นร่วมให้ความรู้เรื่อง 5G กับการพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Nation”

นอกจากนี้ สมาคมยังได้ร่วมทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีนี้ผู้บริหารและผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ รักท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

อ้างอิง: คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน

อ่านต่อได้ที่ https://www.komchadluek.net/news/pr/443393

อ่านต่อได้ท่ี https://www.prachachat.net/economy/news-521419

อ่านต่อได้ที่ https://www.matichon.co.th/economy/news_2348841

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ กฟผ.จัดสัมมนา "ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563" ปีที่ 8 เสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้าน