ติดต่อเรา

 
สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
 • ที่อยู่

  5 อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น18 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
 • โทร.02-710-3424
  093-194-2494
  089-239-2488

 • แฟกซ์02-710-3425

 • อีเมล์

  admin@appp.or.th
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
สมาคมผู้ผลิตไฟ้ฟ้าเอกชน